Inkas
Ochrana osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia je jednou z hlavných priorít na tejto web stránke (ďalej len “blog” alebo “atakcompany.sk ”). V tomto dokumente sa dozviete, ako sú Vaše osobné údaje chránené a spracovávané.

V prípade prihlásenia sa do e-mailového spravodaja, budú údaje spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. E-mail ani iné údaje nie sú zdieľané s tretími stranami. Databáza e-mailov je uložená u spoločnosti Rocket Science Group, LLC dba MailChimp.

Blog prísne dodržiava tieto základné podmienky ochrany osobných údajov:

Atakcompany.sk zbiera, uchováva a spracováva osobné údaje užívateľov podľa zákona 428/2002, 90/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zaväzujeme sa používať osobné údaje užívateľov len na poskytovanie personalizovaných služieb a tiež, že ich nepredáme tretej strane na iné účely ako súčasť poskytovaných služieb na blogu.

Všeobecné informácie o užívateľoch budú navzájom zdieľané len na základe žiadosti od užívateľov.

Informácie o užívateľoch môžu byť zdieľané s treťou stranou za účelom zabezpečenia chodu web stránky a jej služieb.

Registračné údaje

Pri registrácii na blogu je nevyhnutné zadať pravdivé údaje, aby Vám v prípade výhry táto mohla byť doručená. Ostatné údaje môžu byť vyplnené doborovoľne.

Kontaktný email sa môže použiť na nasledovné:

• doručovanie príspevkov
• ponuky od blogu a jeho partnerov
• a podobné

Zber údajov

atakcompany.sk zaznamenáva nasledujúce údaje o používateľoch navštevujúcich tento blog:

• internetovú adresu
• použitý prehliadač
• operačný systém
• odkiaľ prišli, prípadne čo zadali do vyhľadávača
• použitý jazyk
• IP adresu
• akcie vykonané na stránkach blogu
• dátum

Blog môže tiež umiestniť “cookies” na počítač návštevníka. Cookies slúžia i na zvýšenie bezpečnosti stránky. Tieto údaje sa využívajú výhradne na štatistické merania, na zlepšenie poskytovanej služby a nie sú verejne prístupné.

Verejná komunikácia na blogu

Komunikácia na blogu je možná rôznymi formami. V prípade komentárov pod článkom sa jedná o verejné vyjadrenie, ktoré môže vidieť každý návštevník.

Komunikácia z blogu

atakcompany.sk môže komunikovať so svojimi užívateľmi prostredníctvom emailov alebo správ na blogu. Táto komunikácia zahŕňa správy o zmenách vo vašich údajoch a novinkách na blogu.

Ak si užívateľ nepraje zasielať informačné správy môže sa od zasielania takýchto správ odhlásiť kliknutím na link v doručenom e-maile.

Zmeny v ochrane osobných údajov

Blog si vyhradzuje právo zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov, ak nastane potreba úpravy tohto dokumentu. O prípadných zmenách bude informovať všetkých aktívnych užívateľov.

V čase čítania tohto dokumentu nemusia byť všetky tu spomenuté rozšírené funkcie stránky k dispozícii.