Inkas

Zmeny od 01.07.2018

Od 1.7.2018 nadobúdajú účinnosť novely 2 opatrení NBS, ktoré majú dopad na výšku možného financovania klienta. Zásadnými zmenami sú:

 

  • maximálna výška LTV pri úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou je 90%
  • stanovuje sa maximálna celková zadĺženosť (DTI) na 8-násobok ročného príjmu, pričom na výnimku je možné poskytnúť limitovaný objem úverov aj s celkovou zadĺženosťou vyššou ako 8
  • zvyšuje sa %, o ktoré sa navyšuje celková výška nákladov na zabezpečenie životných potrieb spotrebiteľa, z 15% na 20% 
  • zmena výšky životného minima