Inkas

Zmena povinnej rezervy

Od 1. júla 2017 pristupujú banky k zvýšeniu povinnej rezervy v kalkulovanom rozpočte klienta, resp. domácnosti, z pôvodných 5% na úroveň 10%.
To znamená, že kalkulované voľné zdroje budú o túto rezervu znížené.