Inkas

VÚB prepláca náklady na kataster

VÚB na podporu predaja refinančných flexihypoték pre klientov pripravila benefit vo forme preplatenia nákladu za podanie Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 EUR (štandarné konanie na katastri).

Uvedený benefit si je možné uplatniť, ak ide o flexihypotéku, ktorá sa riadi Zákonom o spotrebiteľských úveroch:
– Flexihypotéka na refinancovanie (podľa typu vyplácaného úveru)
– Flexihypotéka bezúčelová splatná do 10 rokov (vrátane)

O uvedený benefit je možné požiadať na žiadosti o úver podané od 23.12. 2015 (vrátane) až do 20.3. 2016, t.j. na úverové zmluvy podpísané do 20.3.2016 (vrátane).
Flexihypotékou na refinancovanie môže klient vyplatiť akýkoľvek typ úveru a ak aspoň jeden z refinancovaných úverov patrí pod Spotrebiteľský zákon, bude mu dodatočne preplatený náklad vo výške 66 EUR.

Úvery, ktoré patria pod Spotrebiteľský zákon:
– Spotrebný úver nezabezpečený na iné účely
– Kreditná karta
– Povolené prečerpanie
– Leasing
– Spotrebný úver zabezpečený nehnuteľnosťou bezúčelový do 10 rokov
– Iný splátkový úver
– Spotrebný úver zabezpečený nehnuteľnosťou na refinancovanie