Inkas

VÚB od 28.11. ruší úrokové prirážky

Pozitívne zmeny na Flexihypotéke, zrušenie LTV prirážky o 0,10% pre klientov v ratingu „C“ a pre regióny v prípade LTV +70%.

ďalej nová atraktívna úroková sadzba 5,4% p.a. pre Flexipôžičku na dofinancovanie hypotéky! Možnosť dofinancovania hypotéky za výhodných podmienok, rovnaká úroková sadzba pre všetkých klientov bez ohľadu na objem pôžičky a rating

Nová úroková sadzba rovnaká pre všetkých klientov ponúka riešenie v prípadoch, ak majú klienti schválenú  Flexihypotéku vo VÚB a potrebujú dodatočné zdroje na kúpu a investíciu do nehnuteľnosti , ďalej pre klientov, ktorí nemajú možnosť získať Flexihypotéku do 100% LTV.