Inkas

VUB od 20.02. od 1,49% p.a. (1,49% v čistom)

Úrokové sadzby platné počas kampane

 • rovnaké sadzby pre štandardných a prémiových klientov pre všetky typy hypoték
 • iba dva typy sadzieb pre každú fixáciu – štandardné a s príspevkom
 • čisté refinancovanie bez LTV prirážok
 • ostatné typy (konsolidácia/účelová/bezúčelová) prirážka 0,5% až nad 90% LTV, možné individ. riešenie výnimky z ÚS
 • developerské projekty (financované/nefinancované) zľava 0,2% z LTV prirážky nad 90% LTV, možné individ. riešenie výnimky z ÚS
 • pre refinančné hypotéky jednotné sadzby bez ohľadu na rating klienta (s výnimkou najhoršieho ratingu)
 • zrušená prirážka 0,4% pre bezúčelové hypotéky a tiež pre bezúčelovú časť pri refinančnej hypotéke
 • extra benefit nové fixácie úrokovej sadzby 4 a 6 rokov za rovnakých podmienok ako 3 a 5 ročný fix

Úrokové sadzby:

– 3 a 4 ročný fix 1,49% p.a.,

– 5 a 6 ročný fix 1,69% p.a.,

– 10 ročný fix 2,29% p.a.

Zmeny v nastaveniach pre refinančné hypotéky

Čisté refinancovanie

 • možné navýšenie zostatku úveru uvedeného v SRBI o 5% max. 2.000€, bez overenia príjmu
 • až do 100% LTV (pre klientov s najlepším ratingom A/B), bez ohľadu na regióny
 • bez uplatnenia LTV prirážok
 • bez potreby predloženia nového znaleckého posudku, v zmysle nižšie uvedenej tabuľky (v časti „zrýchlené schvaľovanie“) v prípade, že sú požadované údaje o nehnuteľnosti uvedené v záložnej zmluve (platí do 19.3.2016, po tomto dátume ku každému úveru požadujeme predloženie znaleckého posudku v zmysle novej legislatívy) alebo bude postačovať pôvodný znalecký posudok (byt max. 10 rokov, rodinný dom max. 3 roky starý).

Konsolidácia

 • platí pre všetky typy konsolidácie aj v kombinácií s iným účelom s výnimkou kombinácie s účelom nadobudnutie
 • aspoň jeden z vyplácaných úverov je hypotéka
 • vo väčšine prípadov do 90% LTV (pre klientov s ratingom A/B, resp. menej len v závislosti od lokality)
 • bez uplatnenia LTV prirážky
 • postačuje predloženie pôvodného znaleckého posudku (byt max. 10 rokov a rodinný dom max. 3 roky starý)

Zrýchlené schvaľovanie

 • zvýšený podiel „skipov“ supervízie znaleckých posudkov, t.j. akceptácia hodnoty nehnuteľnosti uvedenej v znaleckom posudku alebo pôvodnej úverovej zmluve, resp. záložnej zmluve. Týka sa čistého refinancovania a konsolidácie v zmysle vyššie uvedených nastavení.

V prípade splnenia nasledovných podmienok bude postačovať starý znalecký posudok

(pre byt max. 10 rokov starý, pre rodinný dom max. 3 roky starý), resp. pre čisté refinancovanie pôvodná úverová/záložná zmluva.

úrokovú sadzbu už od 1,49 % p.a. pre FIX 3 roky a FIX 4 roky vie klient získať aj na bezúčelový úver až do 100 % LTV a do 166.000,- €,