Inkas

VÚB od 01.10.2015 akceptuje vyššiu hodnotu nehnuteľností ako doteraz

Zmeny na Flexihypotéke od 01.10.2015

– vo väčšine prípadov budeme akceptovať vyššiu hodnotu nehnuteľnosti (aj pre regióny) s dôrazom na neprekročenie kúpnej ceny
– zrýchlenie schvaľovania súvisiace so zvýšením podielu vynechaných supervízií znaleckých posudkov najmä pre byty
– zvýšenie LTV z 90% naspäť na 100% pre časť klientov pri bytoch v BA s hodnotou do 120 000€

zmena hranice pre uplatnenie LTV prirážok z 80 % na 70 % LTV:

0 – 70% LTV bez prirážky,
+70 – 90% LTV je od +0,10% do +0,30%,
+90% LTV je od +0,50% do +0,70% 

pre klientov, ktorí nespĺňajú podmienky „špeciálnej akcie“ zostávajú v platnosti štandardné úrokové sadzby bez zmeny.

Vydávanie hypotekárneho certifikátu:

Pre nové žiadosti o úver zadané od 1.10.2015 platia nasledovné pravidlá pre vydávanie hypotekárnych certifikátov

– Hypotekárny certifikát je možné vydať pri účelovej Flexihypotéke a pre účel Nadobudnutie nehnuteľnosti, a to pre klientov, ktorí ešte nemajú vybranú nehnuteľnosť
– Pre všetky ostatné typy hypotekárnych obchodov je vydávanie certifikátov naďalej pozastavené.

S účinnosťou od 22.08.2015 sa skracuje minimálna doba zamestnania pri pracovnom pomere zo závislej činnosti na 3 mesiace a 1 deň pre všetkých účastníkov úverového vzťahu.

S účinnosťou od 22.08.2015 hypotekárny špecialista pri zadaní žiadosti klienta do systému banky bude mať k dispozícii informácie o záväzkoch klienta vo VÚB ako aj iných finančných inštitúciách.