Inkas

VÚB od 04.02.2017 za 1,39% p.a. bez poplatku

Kampaň začína 04.02.2017 a platí do 30.04.2017

- úroková sadzba 1,39% p.a. pre 3 ročnú fixáciu,

- bez poplatku za poskytnutie úveru,

- pre hypotéky s LTV do 90%

- jednotná pre všetkých klientov

 

1FIX od 1,49% p.a.

3FIX od 1,39% p.a.

4/5FIX od 1,49% p.a.

6FIX od 1,69% p.a.

8FIX od 1,99% p.a.

LTV prirážka + 0,5% nad LTV 90 a 0,2% pre developerské projekty pri LTV nad 90

 

garancia - možnosť bezplatne si znížiť úrokovú sadzbu počas doby fixácie, ak banka oficiálne zníži sadzby

Ak VÚB banka oficiálne zníži úrokovú sadzbu pre 3 ročný fix (sadzbu zverejní na obchodných miestach a webovom sídle – sadzba komunikovaná vo výveske banky pre 3 ročný fix), postupuje klient pre uplatnenie garancie úrokovej sadzby nasledovne:

- navštívi pobočku a počas prvého roka 3 ročnej fixácie najneskôr do 31.12. 2017 písomne požiada o bezplatné zníženie úrokovej sadzby (túto možnosť môže využiť maximálne jeden krát počas fixovaného obdobia),
- po schválení žiadosti o zmenu výšky úrokovej sadzby, VUB a klient uzatvoria dodatok k úverovej zmluve.