Inkas

VÚB v novom roku od 1,29%

Bez zmeny zostávajú :

  • LTV prirážka od 80% do 90% +0,5%
  • výnimky z uplatnenia LTV prirážok
  • čisté refinancovanie bez LTV prirážky
  • developerské projekty so zľavou - 0,10% p. a. z LTV prirážky nad 80 % LTV

                                  

Potvrdenie k daňovému bonusu

V rámci rekapitulácie informácií k daňovému bonusu, resp. k „Potvrdeniam“ sme informovali, že klienti s internetbankingom(IB) budú mať „potvrdenie“ vygenerované k ultimu roka k dispozícii na stiahnutie aj v IB v časti „Moje dokumenty“, resp. „Zmluvná dokumentácia“. Uvedené však bude implementované až v rámci aktualizácie IB od 22.2.2019.