Inkas

VÚB od 16.03.2023 pristupuje banka k zvýšeniu úrokových sadzieb

fix 3 roky 4,59%

fix 4 a 5 rokov 4,59%

fix 6 rokov 4,69%

fix 8 rokov 4,99%

fix 10 rokov 4,99%