Inkas

VÚB zelená hypotéka 3r fix za 0,89% p.a. bez poplatku

Zelená hypotéka:

Výhodná jednotná úroková sadzba pre 3 FIX 0,89% p. a.

  • bez ďalších prirážok (LTV, DTI, rating)

Ponuka platí, pre :

  • hypotéky s voliteľnou službou „Zelená hypotéka“,
  • účel hypotéky – nadobudnutie nehnuteľnosti,
  • klient k žiadosti o hypotéku predloží energetický certifikát typu „A“,pre úvery s LTV od 80% do 90% platí LTV prirážka 0,15% p.a.

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru v prípade otvorenia VÚB účtu

 
- 3r fix od 0,89%

- 4r fix od 1,09%

- 5r fix od 1,19%

 

** do 80% LTV

** neplati pre D-rating

** pri „cistom“ refinancovani aj nad 80% LTV

** pre novy obchod, t.j. nie konsolidacia v ramci VÚB a pod...

 

DOKLADY K PRÍJMU Z PODNIKANIA – PRÍJEM SPOLOČNÍKA S.R.O./ PRÍJEM Z TRŽIEB:

 

  • Potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane PO;
  • Daňové výkazy za firmu, súvaha, výkaz ziskov a strát (nie je potrebné predkladať pokiaľ sa nachádzajú v Registri účtovných závierok,);
  • Doklad preukazujúci príjem/obrat za obdobie, ktoré nie je pokryté daňovým priznaním - t.j. od ukončenia zdaňovacieho obdobia do dátumu podania žiadosti o hypotéku. Ide o nasledovné doklady, stačí predloženie jedného z nich: (výpisy z podnikateľského účtu, faktúry, mesačné závierky z el. registračnej pokladne, zmluvy uzatvorené s treťou stranou a pod.);