Inkas

Ustanovenie zákona o bankách platné od 1. januára 2015

Ustanovenie zákona o bankách platné od 1. januára 2015 prinieslo zmenu. Narodenie dieťaťa môže rodičov čiastočne odbremeniť od splácania úveru na bývanie zabezpečeného nehnuteľnosťou.

Doteraz bola možnosť rozložiť si splácanie na dlhší čas dostupná zo zákona len pre klientov, ktorí čerpajú hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých. Po novom si splátky bude môcť znížiť každý, kto splní vekovú podmienku a narodí sa mu dieťa. Na výber sú dve možnosti:

  • Odloženie splácania istiny: v závislosti od toho, koľko rokov ostáva do splatenia úveru, sa mierne alebo aj výraznejšie zníži výška splátky. Naďalej je nutné platiť úroky, ktoré v prvých rokoch splácania tvoria veľkú časť splátky
  • Zníženie splátky na polovicu: dlžník spláca časť z istiny a časť z úrokov

Podmienky:

  • pre akékoľvek novo poskytnuté úvery na bývanie, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou, pričom o zníženie či odklad je možné banku požiadať maximálne na 24 mesiacov
  • O zníženie splátok či odklad splácania istiny môže požiadať rodič dieťaťa, ktorý mal pri zažiadaní o úver 18 až 35 rokov. V prípade, že sú dlžníci dvaja, vekovú podmienku musia spĺňať obaja. K žiadosti treba priložiť rodný list dieťaťa
  • Dlžník je povinný písomne požiadať o uvedenú zmenu najneskôr v lehote do troch mesiacov po narodení dieťaťa

 

Odklad splátok istiny – príklad
Štandardné splácanie  
Výška úveru 40 000 eur
Úroková sadzba 2%
Dĺžka úveru 25 rokov
Splátka úrokov 62,47 eur
Splátka istiny 107,07 eur
Mesačná splátka celkom 169,54 eur
Celkovo klient zaplatí 50 862 eur
Splácanie pri odklade splátok istiny na 2 roky  
Splátka počas odkladu 62,47 eur
Nová splátka po odklade 182,28 eur
Celkovo klient zaplatí 51 503 eur

Predpokladáme, že čerství rodičia využijú možnosť odkladu splátok istiny po 2 rokoch od načerpania hypotekárneho úveru a 24 mesiacov budú splácať len úroky. Počas prvých rokov splácania hypotekárneho úveru je podiel úrokov v splátke vysoký: ak by sme uvažovali, že ide o splátku po 24 mesiacoch od načerpania úveru, tak podiel úrokov v splátke je na úrovni 36,85 %.

Mesačná splátka by sa rodičom v tomto prípade znížila na 62,47 eur, avšak po uplynutí dvoch rokov by vzrástla na 182,28 eur, čo je o necelých 13 eur viac ako pred odkladom. Za celú dobu splácania by rodičia v prípade nezmenenej úrokovej sadzby v porovnaní s pôvodným úverom bez akéhokoľvek odkladu zaplatili o 641 eur viac.

Zníženie splátok na polovicu – príklad
Štandardné splácanie  
Výška úveru 40 000 eur
Úroková sadzba 2%
Dĺžka úveru 25 rokov
Mesačná splátka celkom 169,54 eur
Celkovo klient zaplatí 50 862 eur
Splácanie pri znížení splátok na polovicu na 2 roky  
Splátka počas odkladu 84,77 eur
Nová splátka po odklade 179,63 eur
Celkovo klient zaplatí 51 370 eur

Ak by po 24 splátkach rodičia požiadali o zníženie splátky, mesačne by tak po dobu dvoch rokov klesla zo 169,54 eur na 84,77 eur. Po uplynutí obdobia zníženej splátky obdobia sa mesačná splátka tiež zvýši na vyššiu úroveň, než pred narodením dieťaťa – narastie o zhruba 10 eur na 179,63 eur.

Pri štandardnom splácaní by rodičia úver s uvedenými parametrami preplatili o 10 862 eur, pri znížení splátok na polovicu je to o 508 eur viac. V porovnaní s odkladom splátky istiny ale v konečnom dôsledku zaplatia o 133 eur menej.

zdroj: trend, primabanka