Inkas

UniCredit Bank zvyšuje sadzby o 0,10% p.a.

s účinnosťou od 1.7.2015  UniCredit Bank mení úrokové sadzby Hypoúverov nasledovne: 

  • Úrokové sadzby FIX3, FIX5, a FIX7   sa zvyšujú o 0,10% p.a.
  • Nové úrokové sadzby platné od 1.7. 2015 platia  pre žiadosti o úver podané od 1.7.2015 avšak  súčasne aj pre také žiadosti , ktoré síce boli do interného systému Banky zadané do 30.6.2015 avšak k ich schváleniu dôjde po viac ako 30 dňoch od dátumu zadania do IS Banky

Ako vypočítate úrokovú sadzbu v UCB?

–       V tabuľke Úrokové sadzby pre Hypoúvery je uvedená úroková sadzba podľa typu produktu, obdobia fixácie a % financovania (LTV) bez x-sellu

–       Úroková sadzba pre klienta sa vypočíta odpočítaním príslušnej zľavy za x-sell

Napr. klient požaduje  Hypoúver Invest, typ úrokovej sadzby FIX3 a LTV do 90%, a zaroveň si uplatní x-sell zľavy. Jeho výsledná úroková sadzba je vypočítaná nasledovne:

Pre HypoInvest FIX3 do 90% LTV ú.s.= 2,69% p.a.

Z uvedenej ú.s. odpočítame zľavu:

za poistenie schopnosti splácať úver ERGO (zľava – 0,5%)

za pravidelné zasielanie 1,5 násobku Splátky na U-konto (zľava -0,5%),

zľavu za aktívne využívanie kreditnej karty – 5×20€ platba za 6 mesiacov  (zľava – 0,1%)  

Takže v danom prípade výsledná úroková sadzba pre klienta je: 2,69-0,5-0,1-0,5= 1,59%p.a.

klikni na UCB_HU_urokove sadzby_01072015