Inkas

UniCredit Bank od 0,59% p.a. fix 3 roky

- Príjem z vlastnej spoločnosti ako závislá činnosť, zmena zo 750 EUR na max. 1400 EUR,
výkazy a DP stačia za posledný celý kalendárny rok

- Max. akceptovateľná výška príjmu v hotovosti neoveriteľná v SP je 750 EUR

- Doba určitá - zmena doby trvania na seba nadväzujúcich zmlúv u rozdielnych
zamestnávateľov z 36 na 24 mesiacov, t.j. zjednotenie ako u rovnakého zamestnávateľa

- Invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70% je akceptovateľný len
ak nie je jediným príjmom v žiadosti o úver a to do max. výšky 300 EUR

- Vdovský a sirotský dôchodok akceptujeme 60% z výmeru do max. výšky 300 EUR a nemôže
byť jediným príjmom v žiadosti, nemôže byť ani kombinácia vdovský a sirotský dôchodok
ako jediný príjem v žiadosti

- Dokladovanie výživného, stačí výpis z účtu, kde je preukázateľne identifikovateľná platba od
rodiča, akceptuje sa max. 300 EUR na 1 dieťa, výživné môže byť poukázané aj zo zahraničia
(- 20% z výšky výživného, ak je vyplácané v inej mene ako EUR)

typ sadzby        plny xsell          premium konto          

      fix 3                  0,59%                    0,89%                               

      fix 4                  0,69%                    0,99%                         

      fix 5                  0,79%                    1,09%                       

      fix 7                  0,99%                    1,29%                          

      fix 10                1,19%                    1,49%