Inkas

UCB od 01.02.2017 od 1,19% p.a. (1,79% v čistom)

FIX3 1,19% p.a.
FIX5 1,39% p.a.
FIX7 1,69% p.a.
FIX10 1,89% p.a.

- pre hypoúvery s LTV nad 80% až do 90% vrátane uplatňujeme prirážku k vyhlásenej úrokovej sadzbe 0,30% p.a. Prirážka nebude uplatnená pre zjednodušené refinancovanie

- v UCB môže klient naďalej získať financovanie aj nad 90% LTV, resp 100%-né financovanie! Pre hypoúvery s LTV nad 90% Banka uplatňuje prirážku k úrokovej sadzbe 2% p.a

- banka ruší prirážku k úrokovej sadzbe 0,20% pre úvery do 35 tisíc EUR

- pre úvery s poistením schopnosti splácať úver v ERGO poisťovni a zároveň s LTV do 80% vrátane ponúkame preplatenie nákladov za znalecký posudok k bytu do výšky 150 EUR a k rodinnému domu do 210 EUR.