Inkas

Zmeny od 01.07.2018

Od 1.7.2018 nadobúdajú účinnosť novely 2 opatrení NBS, ktoré majú dopad na výšku možného financovania klienta. Zásadnými zmenami sú: • maximálna výška LTV pri úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou je 90% • stanovuje sa maximálna celková zadĺženosť (DTI) na 8-násobok ročného príjmu, pričom na výnimku je možné poskytnúť limitovaný objem úverov aj s celkovou zadĺženosťou vyššou ako 8 • zvyšuje sa %, o ktoré sa navyšuje celková výška nákladov na zabezpečenie životných potrieb spotrebiteľa, z 15% na 20% • zmena výšky životného minima

Prenos účtu z banky do banky od 15.03.2016

Ide o ustanovenie zákona o platobných službách, ktoré bankám prikazujú spolupracovať, keď si klient chce preniesť účet inam, od 15.03.2016. Žiadosť o presun účtu sa podpisuje v “novej” banke a tá si následne vyžiada od pôvodnej banky informácie o všetkých nastavených príkazoch a inkasách vrátane limitov a tie následne nastaví za vás. Rovnako vám zostane história za posledných 13 mesiacov. Dokonca ak o to požiadate, “nová” banka informuje o novom účte platiteľov, ktorí vám posielajú peniaze na účet a rovnako aj inkasantov. Presun nebude trvať viac ako mesiac. Banky majú na administratívu medzi sebou spolu 7 pracovných dní. Ak máte na starom účte peniaze, tak najneskôr do 20 dní ich budete mať na novom. Presun účtu je bezplatný!

Skrátenie splatnosti na spotrebiteľských úveroch

S účinnosťou od 22.2.2016 banky skracujú maximálnu splatnosť pri spotrebiteľských úveroch bez zabezpečenia na 96 mesiacov. Znamená to, že na spotrebiteľských úveroch, o ktoré klienti požiadajú od 22.2.2016 (vrátane), si budú môcť zvoliť splatnosť najviac 96 mesiacov. Zmena maximálnej splatnosti sa nebude týkať už poskytnutých spotrebiteľských úverov, t.z. už vyčerpaných úverov.

100% financovanie v novom roku 2016

Aktuálny limit NBS pri poskytovaní úverov na bývanie s LTV nad 90 % je maximálne 20 % z celkového objemu poskytnutých nových úverov. Od 1.4.2016 bude každá banka môcť poskytnúť už len 15 % úverov s LTV nad 90 %. Zostáva už len niečo menej ako 3 mesiace a vyššie financovanie (90 % LTV a viac) dostane už len každý 6.-7. klient.

Limity na ukazovateľ LTV od 01.07.2015

Jedným z odporúčaní NBS je dodržiavať limity na ukazovateľ LTV ( loan – to – value ) pri novoposkytnutých úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou. Aktuálne platné podmienky do 30.6.2015 : Podiel nových úverov s LTV medzi 90% a 100% by na štvrťročnej báze nemal presiahnuť 25%

Odporúčanie NBS – rok 2015

Od 1.marca 2015 vstupujú do platnosti odporúčania Národnej banky Slovenska určené pre všetky banky. Ich implementácia ovplyvní poskytovanie hypoték na trhu.