Inkas

Štátny príspevok pre mladých od 01.07.2016

Od 1. júla 2016 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 242,80 € na 1 127,10 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 1. štvrťrok 2016, ktorá dosiahla výšku 867 €.

V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho úveru dvojnásobná, t. j. 2 254,20 €.