Inkas

Štátny príspevok pre mladých od 01.07.2015

Od 1. júla 2015 sa znižuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 193,40 €
na 1 090,70 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 1. štvrťrok 2015, ktorá dosiahla výšku 839 €.

V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho úveru dvojnásobná,
t. j. 2 181,40 €.