Inkas

Štátny príspevok pre mladých od 01.04.2015

Od 1. apríla 2015 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy
1 088,10 € na 1 193,40 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 4. štvrťrok 2014, ktorá dosiahla výšku 918 €.

V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho úveru dvojnásobná, t. j. 2 386,80 €.