Inkas

Štátny príspevok pre mladých od 01.01.2015

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých s účinnosťou od 01.01.2015:

a)    2,6-násobku priemernej mesačnej mzdy: 2176,20 EUR (platí pre manželov)

b)    1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy: 1 088,10 EUR (platí pre individuálnych žiadateľov alebo solidárnych spoludlžníkov, pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku).