Inkas

SLSP refinancuje za 1,19%, poplatok 89eur

SLSP upravila podmienky refinancovania ale aj pri nových úveroch pri vybraných fixáciách úrokovej sadzby:

- 3 ročný fix od 1,19 % p.a.
- 5 ročný fix od 1,29 % p.a.

Výhodnejšie podmienky získa klient pri:

- LTV do 90%,

- vyplatení úveru/úverov z inej banky (nie SLSP),

- účele úveru: „Vyplatenie existujúcich úverov úverom UNB“, t.j. nesmie byť kombinácia účelov,

- novom úvere, ktorý nie je vyšší ako vyplácaný resp. navýšený max. o 5% (najviac o 2 000 EUR)

- aj na nové úvery