Inkas

SLSP od 01.05.2017 za 1,49% p.a. bez poplatku

Aktuálne úrokové sadzby platné od 1.5.2017:

- 1 ročná fixácia od 1,49 % p.a.
- 3 ročná fixácia od 1,49 % p.a.
- 5 ročná fixácia od 1,59 % p.a.
-10 ročná fixácia od 2,99 % p.a.

naďalej platí, že banka preplatí:

- vybavenie a úhradu nákladov na znalecký posudok,
- podanie a úhradu návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností,