Inkas

Skrátenie splatnosti na spotrebiteľských úveroch

S účinnosťou od 22.2.2016 banky skracujú maximálnu splatnosť pri spotrebiteľských úveroch bez zabezpečenia na 96 mesiacov.

Znamená to, že na spotrebiteľských úveroch, o ktoré klienti požiadajú od 22.2.2016 (vrátane), si budú môcť zvoliť splatnosť najviac 96 mesiacov.

Zmena maximálnej splatnosti sa nebude týkať už poskytnutých spotrebiteľských úverov, t.z. už vyčerpaných úverov.