Inkas

SBERBANK v novom roku upravuje svoje financovanie na 90% LTV

S účinnosťou od 20.1.2015 banka mení maximálnu akceptovateľnú hranicu LTV (pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti) na 90% vrátane.

Ak klient splní podmienku maximálneho LTV 90% a napriek tomu nastane zníženie hodnoty nehnuteľnosti – predmetu zabezpečenia úveru zo strany banky v rámci schvaľovania úveru, následne bude realizované zníženie výšky úveru.

Klient má v takomto prípade možnosť dofinancovania nezabezpečeným spotrebným úverom.

Žiadosti o úvery zabezpečené nehnuteľnosťou prijaté a zadané do interného systému banky do 19.1.2015 vrátane, budú posudzované podľa starých pravidiel, t.j. s LTV až do 100%.

Uvedená úprava je v súlade s Odporúčaním NBS č. 1/2014 zo dňa 7.10.2014, v ktorom NBS stanovila limity LTV pri nových úveroch na bývanie.

VARIANT ÚČELOVÝ/ HYPOTEKÁRNY ÚVER

fix 1 rok od 3,69%

fix 3 roky od 2,49%

fix 5 rokov od 3,09%

VARIANT BEZÚČELOVÝ

fix 1 rok od 3,99%

fix 3 roky od 2,79%

fix 5 rokov od 3,39%

ZĽAVY Z ÚROKOVEJ SADZBY

Úrokové zvýhodnenie x-sell   0,70% 
Úrokové zvýhodnenie výška úveru nad 60 000 EUR   0,20% 
Úrokové zvýhodnenie minimálny prijem nad 1 000 EUR   0,50%