Inkas

SBERBANK od 2,19% p.a.

s účinnosťou od 24.4.2015 znižujeme úrokové sadzby na úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou:

  Výška zľavy
Zľava za x-sell* 0,70%
Zľava za výšku úveru** 0,30%

 

*Zľavu za x-sell je možné uplatniť nasledovne:

  • zriadenie bežného účtu s programom služieb Active Premium s vyhotovením bankového výpisu elektronicky (nie osobne, ani poštou),
  • zabezpečenie poukazovania mzdy na tento účet vo výške minimálne 1,5 násobku splátky úveru

 

**Zľavu za výšku úveru je možné uplatniť za nových podmienok, a to:            

  1. a) od 70 000 € v prípade, že sa zakladaná nehnuteľnosť nachádza v Bratislave (t.j. na liste vlastníctva je uvedený Okres: Bratislava1- Bratislava5), resp.
  2. b) od 50 000 € v prípade, že sa zakladaná nehnuteľnosť nachádza inde na Slovensku –mimo okresu Bratislava 1- Bratislava 5

 

Základné pravidlá pre uplatnenie nových úrokových sadzieb a zliav:

  • Zmeny sú platné pre všetky novoprijaté žiadosti od 24.4.2015. Pre žiadosti o úver prijaté pred 24.4.2015 nie je možné uplatniť nové úrokové sadzby. Tieto úvery budú poskytnuté so sadzbou podľa pôvodných podmienok.
  • V prípade kombinácie dvoch úverov (HU/HUM + Variant) musí byť doba fixácie úrokovej sadzby na oboch previazaných úveroch rovnaká
  • V prípade kombinácie dvoch úverov (HU/HUM + Variant) je možné uplatniť zľavu za výšku úveru aj na HU/HUM za podmienky, že celková suma previazaných úverovdosiahne požadovanú hranicu (nie každý osobitne)

 

Detailný prehľad úrokových sadzieb:

VARIANT ÚČELOVÝ / HYPOTEKÁRNY ÚVER
  Fixácia úrokovej sadzby
  1 rok 3 roky 5 rokov
Úroková sadzba už od 3,19% 2,19% 2,69%
Úroková sadzba do 4,19% 3,19% 3,69%
       
HYPOTEKÁRNY ÚVER SO ŠTÁTNYM PRÍSPEVKOM PRE MLADÝCH
  Fixácia úrokovej sadzby
  1 rok 3 roky 5 rokov
Úroková sadzba už od 0,49% 0,19% 0,39%
Úroková sadzba do 1,49% 1,19% 1,39%
       
VARIANT BEZÚČELOVÝ
  Fixácia úrokovej sadzby
  1 rok 3 roky 5 rokov
Úroková sadzba už od 3,49% 2,49% 2,99%
Úroková sadzba do 4,49% 3,49% 3,99%