Inkas

Prima Banka od 18.02. od 1,20% p.a. a splatnosťou 40 rokov

Fix 4 roky je za 1,20%
Fix 3 roky je za 1,50%!

Možnosti spôsobu čerpania úveru:

- jednorázové môže byť aj na viacero účelov, musí byť uskutočnené do 6 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy
- postupné, prvá tranža musí byť uskutočnená do 6 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy a posledná do 18 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy

Dokladovanie účelu pri Hypotéke aj na:

- bytové zariadenie, bez ohľadu na možnosť zabudovania, oplotenie, vonkajší krb, vonkajšie terénne úpravy, bazén, chodníky a pod., projektová dokumentácia a inžinierske činnosti
- Klient nepotrebuje dokladovať účel úveru ak výška úveru je menšia ako 50% LTV, napr. rekonštrukcia bytu, domu. Klient dostane peniaze na svoj osobný účet. (neplatí pre účel Splatenie skôr poskytnutého úveru)
- Klient má povinnosť vydokladovať iba 60% výšky úveru, zvyšok dokladovať nemusí (neplatí pre ŠPM)
- Klient dokladuje účel úveru až následne po vyčerpaní, do 6 mesiacov
- v prípade jednorazového čerpania úveru je klient povinný preukázať banke dodržanie účelu úveru v lehote najneskôr do 6 mesiacov od čerpania úveru
- v prípade postupného čerpania úveru je klient povinný zdokladovať účelové použitie každej vyčerpanej tranže v lehote do 6 mesiacov od jej vyčerpania, prípadne v zmysle úverovou zmluvou stanovených podmienok
- súhrn vedľajších príjmov klienta je možné akceptovať maximálne do výšky 70% hlavného príjmu
- príjem z podnikania je možné dokladovať percentom z obratu alebo z daňového priznania
- splatenie skôr poskytnutých úverov formou konsolidácie. Klient dokladuje štandardne príjmy a zabezpečenie úveru.

Ohodnotenie bez poplatku na skolaudované byty a dokladovanie fotografií:

- Interná cenová mapa, k podaniu žiadosti postačuje LV z Kataster portálu, nadobúdací titul a aktuálne fotografie, na ktorých musí byť kuchyňa – kuchynská linka so sporákom, obývačka – podlaha a radiátory, kúpeľňa – vaňa/sprchovací kút, umývadlo, obklady, dlažba a sanita, WC – toaletná misa s nádržkou (ak nie je vstavaná), dlažba a obklad, jadro – aby bolo jasné, či je murované alebo umakartové, okná v izbách – aby bolo z fotografií jasné, či sú pôvodné alebo nové (aby neboli zakryté záclonami), dvere na lodgiu/balkón (ak je zasklená lodgia, balkón, je dobré ak je viditeľná),fotografie exteriéru zachytávajúce fasádu – dom ako celok z vonkajšej strany (najlepšie na rohu bytového domu, kde je vidno dve steny fasády) a vchod domu.

Splácanie úveru z Osobného účtu - úver bez poplatku (100% zľava) a bez mesačného poplatku za vedenie úverového účtu. 

Refinancovanie – prenesenie hypotéky:

- len pre prenos hypotéky bez iného účelu
- Klient nedokladuje výšku svojich príjmov ani výdavkov 
- zabezpečenie rovnakou nehnuteľnosťou ako na pôvodnom úvere (len byt aj rozostavaný, rodinný dom aj rozostavaný, stavebný pozemok)
- k úveru musia pristúpiť všetci pôvodný dlžníci, max. 4 dlžníci
- maximálna výška úveru je zostatok splácaného úveru + maximálna rezerva vo výške nižšej z hodnôt 5% zo zostatku úveru alebo 2 000 EUR
- k žiadosti klient dokladuje preukaz totožnosti všetkých pristupujúcich osôb, pôvodná úverová a záložná zmluva, pôvodný znalecký posudok akceptujeme od roku 2004 + aktuálne fotografie, alebo ocenenie bankovou cenou (byty vo vybraných lokalitách),
- k čerpaniu klient dokladuje štandardné doklady + zostatok úveru, dátum kedy sa má úver splatiť, číslo účtu kam sa majú prostriedky zaslať

Predčasné a čiastočné splatenie poskytnutej hypotéky:

- k dátumu zmeny úrokovej sadzby bez poplatku, klient musí o splatenie/vyčíslenie požiadať min. 30 dní pred zmenou úrokovej sadzby/výročím fixácie
- mimoriadna splátka, 1x ročne, maximálne do výšky 20% zo zostatku hypotéky bez poplatku uvedené platí, ak sa má splátka vykonať k dátumu výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie a klient musí podať žiadosť minimálne 30 dní pred týmto výročím
- v ostatných prípadoch je poplatok vo výške nákladov banky súvisiacich s predčasným (celkovým alebo čiastočným) splatením hypotéky, maximálne 1% z predčasne splácanej sumy, táto zmena je retroaktívna, teda sa týka aj už v minulosti poskytnutých hypoték