Inkas

Prima Banka do 31.08. od 1,50% p.a. (1,50% v čistom)

Súčinnosťou od 1.3. 2016 Prima banka ešte výhodnejšie, mimoriadnou ponukou

sadzby 1,5 % pre každého na Hypotéke s 3-ročnou dobou fixácie.

– jednotnú úrokovú sadzbu 1,5 % p. a. poskytujeme každému a bez háčikov

– poskytujeme najjednoduchší a najrýchlejší proces vybavenia hypotéky ako aj jej prenesenia z inej banky do Prima banky

– účel stačí dokladovať až 6 mesiacov po čerpaní, pričom stačí dokladovať len 60 % výšky úveru

– Hypotéku poskytneme bez poplatku pri jej splácaní z Osobného účtu