Inkas

Prima Banka až do 95% hodnoty nehnuteľnosti!

Prima banka poskytuje 95% LTV v okresných mestách a predovšetkým na byty.

Všetko ostatné max. 85% LTV.