Inkas

Prenos účtu z banky do banky od 15.03.2016

Ide o ustanovenie zákona o platobných službách, ktoré bankám prikazujú spolupracovať, keď si klient chce preniesť účet inam, od 15.03.2016.

Žiadosť o presun účtu sa podpisuje v “novej” banke a tá si následne vyžiada od pôvodnej banky informácie o všetkých nastavených príkazoch a inkasách vrátane limitov a tie následne nastaví za vás. Rovnako vám zostane história za posledných 13 mesiacov.

Dokonca ak o to požiadate, “nová” banka informuje o novom účte platiteľov, ktorí vám posielajú peniaze na účet a rovnako aj inkasantov.

Presun nebude trvať viac ako mesiac. Banky majú na administratívu medzi sebou spolu 7 pracovných dní. Ak máte na starom účte peniaze, tak najneskôr do 20 dní ich budete mať na novom.

Presun účtu je bezplatný!