Inkas

OTP znižuje sadzby pre mladých

Zníženie  úrokových sadzieb pri Hypotekárnom úvere pre mladých nasledovne:

– Nová výsledná úroková sadzba pre fix na 1 rok: od 0,49 % p. a.

– Nová výsledná úroková sadzba pre fix na 3 roky: od 0,39 % p. a.

– Nová výsledná úroková sadzba pre fix na 5 rokov:   od 0,39 % p. a.

– Nová výsledná úroková sadzba pre fix na 10 rokov: od 0,89 % p. a.

(sadzby sú uvedené po odpočítaní príspevku vo výške 3 % a zľavy za aktívny účet vo výške 0,4 % )

Najdôležitejšie výhody produktu Hypotekárny úver pre mladých:

  • expresne rýchle spracovanie úveru už do 48 hodín a bez príplatku,
  • odklad splátok istiny po dobu až 5 rokov,
  • možnosť realizovať mimoriadne splátky úveru bez poplatku, nielen počas prvých 5 rokov splatnosti,
  • možnosť čerpať úver už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností,
  • zníženie úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania bežného účtu.