Inkas

Odporúčanie NBS – rok 2015

Od 1.marca 2015 vstupujú do platnosti odporúčania Národnej banky Slovenska určené pre všetky banky.

Ich implementácia ovplyvní poskytovanie hypoték na trhu. 

1.) Podiel nových úverov s LTV medzi 90% a 100% by na štvrťročnej báze nemal presiahnuť 25%

– t.j. v priemere len každý štvrtý klient dosiahne výšku úveru nad 90% LTV, traja klienti zo štyroch nedostanú vyššie ako 90% financovanie. Toto odporúčanie je platné už od štvrtého kvartálu 2014.

2.) Vyžadovať dokladovanie príjmu klienta a overovať ho: čestné vyhlásenie sa nepovažuje za dostatočný spôsob preukazovania príjmu; zohľadňovanie príjmov a všetkých výdavkov domácnosti.

– t.j. napríklad „komoroví klienti“ vo VÚB banke, ktorí doteraz môžu získať až 250.000€ bez dokladovania príjmu o túto možnosť prídu a pri žiadosti o úver zadanej po 1.3.2015 budú musieť dokladovať príjem.

3.) Kontrolovať úvery na refinancovanie bez dokladovania príjmu; poskytovanie refinancovaných úverov, kde istina je vyššia o viac ako 2 000 eur alebo 5%.

4.) Počítať bonitu klienta zvýšenú o 2 percentuálne body úrokovej sadzby.

– t.j. ak vychádza dnes  klientovi z jeho príjmu na splátku hypotéky za úrokovú sadzbu napríklad 2.1%, tak sa bude klient posudzovať aj či má klient dostačujúci príjem pri úvere s ÚS 4.1%.

5.) Banka by mala poskytovať úvery so splatnosťou: pri úveroch založených nehnuteľnosťou max. 30 rokov a pri spotrebných úveroch 9 rokov (od 1.1.2016 so splatnosťou 8 rokov).

– t.j. aktuálne sa poskytujú spotrebné úvery s 10 ročnou splatnosťou, po zmene len už s 9 ročnou