Inkas

Limity na ukazovateľ LTV od 01.07.2015

Jedným z odporúčaní NBS je dodržiavať limity na ukazovateľ LTV ( loan – to – value ) pri novoposkytnutých úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou.

Aktuálne platné podmienky do 30.6.2015 :

  • Podiel nových úverov s LTV medzi 90% a 100% by na štvrťročnej báze nemal presiahnuť  25%

 

Nové podmienky od 1.7.2015 :

  • Limit sa znižuje z 25% na 20%