Inkas

Kedy má váš úver najvyššiu cenu?

Po 13tich mesiacoch splácania má úver najvyššiu pridanú hodnotu z pohľadu možnosti vyjednávania nových podmienok.

Keď požiadate banku o prehodnotenie úrokovej sadzby a ako dôvod uvediete, že vám iná banka ponúkla lepšie podmienky, tak vám úver prehodnotia a viete sa dostať až na 1,00%!