Inkas

ČSOB od 2,00% p.a.

Od 28.9.2015 platia nasledovné novinky:

– UVOĽNENIE BONITY pre 100% financovanie aj pre bonitu B

– príjem zo zahraničia rozšírení o bonitu C

– RÝCHLA HYPOTÉKAzrýchlený proces schvaľovania pre väčšiu skupinu klientov

 

Požiadavky na produktové pravidlá rýchla hypotéka:

Typ úveru:  USU, HU, NSU, HUM (bez kombinácie HUM+HU/HUM+USU)

Výška úveru: max. 100 000 €

LTV: LTV90

Účel úveru:  Kúpa nehnuteľnosti, Splatenie iba vlastných úverov bez navýšenia, Splatenie iba vlastných úverov s navýšením podľa usmernenia NBS

Bez kombinácie účelov (okrem kombinácie splatenie + rekonštrukcia, iné kombinácie účelov nie sú povolené)

Predmet zabezpečenia: skolaudovaný byt (akceptujeme hodnotu zo Znaleckého posudku nie staršieho ako 2 roky)

 

Požiadavky na klienta:

Príjem účastníkov úverového vzťahu:

Príjem zo závislej činnosti overiteľný v Sociálnej poisťovni,

Príjem z podnikania fyzickej osoby (príjem=(daňový základ-daň)/12) – toto je inak nezmysel (moja poznámka)

Príjem klientov, na ktorých sa nevzťahuje Zákon o sociálnom poistení (na tlačive ČSOB, platnosť 60 dní),

Zjednodušenie dokladovanie príjmov pri konsolidácii iba vlastných úverov bez navýšenia – overuje sa iba dĺžka pracovného pomeru a zamestnávateľ,

Platobná disciplína klienta: bez omeškania splátok za posledné 2 roky, max. 1 odmietnutý úver za posledné 3 mesiace

 

Od 1.8.2015 hypotéky ČSOB atraktívnejšie:

– FIX3 od 2,00%

– FIX5 od 2,25%

Podmienky pre získanie zliav:

– prémiový klient -0,2%

– aktívny účet -0,5%

– poistenie nehnuteľnosti -0,15%

– poistenie úveru -0,15%

rušia sa zľavy pre príjem nad 1000 eur a uver nad 50tis eur