Inkas

ČSOB od 01.07. naďalej od 1,50% p.a. (1,60% v čistom)

Od 1.7.2016 platia tieto nové podmienky:

NOVÁ filozofia stanovenia úrokovej sadzby pre úvery hypotekárneho typu

NOVÉ úrokové sadzby pre LTV100

100% zľava z poplatku za spracovanie úveru!

Klient s príjmom nad 750 EUR alebo úverom nad 30.000 EUR

  • FIX3      od 1,50%
  • FIX5      od 1,75%

Klient s príjmom do 750 EUR a úverom do 30.000 EUR 

  • FIX3      od 1,65%
  • FIX5      od 1,90%

Uvedené úrokové sadzby platia pre klientov s poistením nehnuteľnosti Domos Kompakt a aktívnym bežným účtom. Sadzby sú platné aj v prípade ak klient má poistenie úveru v ČSOB.

UPRAVUJEME úrokové sadzby pre LTV100

  • FIX3      od 2,15%      
  • FIX5      od 2,40% 

100% zľava z poplatku za spracovanie úveru

Zľavu predlžujeme do 31.8.2016, platí pre tieto typy úverov:

  • Kupujúci – predávajúci
  • Developerské projekty
  • ČSOB vs. ČSOB (akékoľvek refinancovanie, kde sa nachádza ČSOB úver)
  • Nový úver s akýmkoľvek účelom pre klientov s príjmom min. 1 500 EUR

(bankou akceptovaný príjem aspoň jedného zo žiadateľov)

V prípade ak klient nebude mať záujem o poistenie úveru v ČSOB, úroková sadzba bude o 0,10 vyššia!