Inkas

ČSOB má max. 90% financovanie na nešpecifikovanú nehnuteľnosť

S účinnosťou od 12.3.2015 poskytujeme úver na nešpecifikovanú nehnuteľnosť („úver naopak“) s maxLTV 90%

Ide o dočasnú úpravu podmienok poskytovania tohto typu úveru ČSOB.

Podmienky stanovené pre LTV 90 (LTV nad 85% do LTV 90%) ostávajú bez zmeny.