Inkas

Akceptácia výživného bankami

Výživné sa vždy akceptuje ako dodatkový príjem, nie ako hlavný!

TABA- áno

UCB- áno

Prima- áno

SLSP- nie

VUB- nie

mBank- nie

ČSOB- nie