Inkas

Štátny príspevok pre mladých v novom roku 2018

rad by som vás informoval o nastavení štátneho príspevku pre mladých, ktoré bude platné od 01.01.2018. Už nepôjde o zľavu na úrokovej sadzbe, ale o daňový bonus:
  

Zmluvy od 01.01.2018 s nárokom na daňový bonus

  •  Splatnosť 5-30 rokov
  •  vek 18-35rokov
  •  účel úveru: kúpa bytu/domu, výstavba domu, rekonštrukcia bytu/domu
  •  suma úveru s nárokom na daňový bonus max. 50tis.EUR
  •  daňový bonus = max.50% z výšky úrokov zaplatených za kalendárny rok, max. 400EUR
  •  max. 5rokov od 1.čerpania úveru
  •  uplatní si klient v DP (prvýkrát v roku 2019, za rok 2018)
  •  max. na 1 zmluvu o úvere
  •  banka vystaví bezplatne „Potvrdenie o zaplatených úrokoch“

 

čiže celé zle...