Inkas

Štátny príspevok pre mladých od 01.10.2016

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR za II. štvrťrok 2016 dosiahla výšku 901 EUR. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa jej výška zvýšila o 34 EUR.

V praxi to znamená, že od októbra 2016 do konca decembra 2016 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých k hypotéke klienti s väčším príjmom:

  1. a) manželia spoločne - ktorí spolu dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 2 342,60 EUR, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšenie o 88,40 EUR.
  2. b) individuálni žiadatelia alebo solidárni spoludlžníci – ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1 171,30 EUR, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšenie o 44,20 EUR.