Inkas

Štátny príspevok pre mladých od 01.01.2017

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR za III. štvrťrok 2016 dosiahla výšku 889 EUR. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa jej výška znížila o 12 EUR.

V praxi to znamená, že od januára 2017 do konca marca 2017 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých k hypotéke klienti s väčším príjmom:

  1. a) manželia spoločne - ktorí spolu dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 2 311,40 EUR, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu štvrťroku zníženie o 31,20 EUR.
  2. b) individuálni žiadatelia alebo solidárni spoludlžníci – ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1 155,70 EUR, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu štvrťroku zníženie o 15,60 EUR.