Inkas

ČSOB fix 10 na rokov od 0,99%

 1. FIX 10 ROKOV s úrokom od 0,99 %
 2. FIX 4 a 5 ROKOV s úrokom od 0,95 %
 3. FIX 3 ROKY s úrokom od 0,89 %

 

 1. Benefit vrátenia 3 splátok:
 • benefit platí pre prijaté žiadosti do 30.6.2022 a podpísaná UZ do 31.7.2022
 • čerpanie úveru najneskôr do 31.12.2022
 1. Benefit 100 % zľavy z poplatku za spracovanie úveru pri doložení energetického certifikátu:
 • platí pre žiadosti prijaté do 30.6.2022 a podpísaná UZ do 31.7.2022

Podmienky benefitov ostávajú bez zmeny.

V platnosti ponechávame zľavy na vybraných poplatkoch:

 1. Refix mimo fix a zmena fixácie:
 • poplatok za refix mimo fix spolu so zmenou fixácie či už z vyššej na nižšiu alebo naopak - 90 EUR
 1. Predčasné splatenie ČSOB vs. ČSOB:
 • v prípade ak výška zostatku istiny je > 9 000 EUR - poplatok 90 EUR
 • v prípade výšky zostatku istiny < 9 000 EUR - účtovanie poplatku vo výške 1 % (legislatíva)