Inkas

ČSOB od 01.02.2017 za 1,50% p.a. (1,60% v čistom)

LTV 70 je pri fixe 3 roky od 1.50% (1,60% fix5)

LTV 80 je pri fixe 3 roky od 1.55% (1,65% fix5)

LTV 90 je pri fixe 3 roky od 1.65% (1,75% fix5)

LTV 100 je pri fixe 3 roky od 2.00% (2.10% fix5)

Uvedené úrokové sadzby platia pre klientov s poistením nehnuteľnosti Domos Kompakt a aktívnym bežným účtom. Sadzby sú platné aj v prípade ak klient má poistenie úveru v ČSOB.

Pre úvery LTV >80% (tzn. LTV 90) musia byť splnené nasledovné podmienky:
- klient s bonitou A a B
- min. výška úveru 30 000 €
- hodnota zabezpečenia max. 265 000 €
- predmet zabezpečenia – rodinné domy a byty aj rozostavané, stavebný pozemok iba so stavebným povolením (stavebný pozemok max. do 70% z jeho hodnoty), nebytový priestor, ak je svojou povahou určený na bývanie
- pomer splátka/zdroje max. 60%
- banka akceptuje všetky druhy príjmov v zmysle stanovených pravidiel, tzn. okrem príjmu v hotovosti a príjmu zo zahraničia (príjem z Čiech sa akceptuje)
- nie je možné dokladovať príjem zjednodušeným spôsobom
- nešpecifikovaná nehnuteľnosť (pri účele kúpa, výstavba, rekonštrukcia) - rodinný dom, byt rozostavaný rodinný dom, rozostavaný byt, stavebný pozemok iba so stavebným povolením (stavebný pozemok max. do 70% z jeho hodnoty)
- pri kombinácii HUM + USU aj bonita C (USU bez obmedzenia minimálnej výšky úveru)