Inkas

ČSOB na jeseň

50% zľava z poplatku za poskytnutie úveru:

  • Platí pre všetkých klientov s bankou akceptovaným príjmom pod 1 500 EUR. 

Zľava je platná pre všetky žiadosti podané od 20.10.2016 do 31.12.2016.

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru:

  • Nový úver s akýmkoľvek účelom pre klientov s príjmom min. 1 500 EUR

(bankou akceptovaný príjem aspoň jedného zo žiadateľov).

  • Kupujúci - predávajúci
  • Developerské projekty
  • ČSOB vs. ČSOB (akékoľvek refinancovanie, kde sa nachádza ČSOB úver)
  • Nový úver s akýmkoľvek účelom pre klientov s príjmom min. 1 500 EUR

Mimoriadne splátky cez Smartbanking

Mimoriadna splátka = zníženie istiny = úspora

Možnosť realizácie mimoriadnej splátky cez ČSOB SmartBanking každý mesiac až do výšky 1,5% zostatku istiny, čím si  klienti môžu výrazne znížiť dobu splatnosti a tak ušetriť.