Inkas

VÚB od 28.11. ruší úrokové prirážky

Pozitívne zmeny na Flexihypotéke, zrušenie LTV prirážky o 0,10% pre klientov v ratingu „C“ a pre regióny v prípade LTV +70%. ďalej nová atraktívna úroková sadzba 5,4% p.a. pre Flexipôžičku na dofinancovanie hypotéky! Možnosť dofinancovania hypotéky za výhodných podmienok, rovnaká úroková sadzba pre všetkých klientov bez ohľadu na objem pôžičky a rating

VÚB od 01.10.2015 akceptuje vyššiu hodnotu nehnuteľností ako doteraz

Zmeny na Flexihypotéke od 01.10.2015 – vo väčšine prípadov budeme akceptovať vyššiu hodnotu nehnuteľnosti (aj pre regióny) s dôrazom na neprekročenie kúpnej ceny – zrýchlenie schvaľovania súvisiace so zvýšením podielu vynechaných supervízií znaleckých posudkov najmä pre byty – zvýšenie LTV z 90% naspäť na 100% pre časť klientov pri bytoch v BA s hodnotou do 120 000€

VÚB od 2,00% p.a.

Úrokové sadzby „Špeciálnej akcie VÚB“ platné od 6.6.2015 na zadané žiadosti do systému VÚB od 01.05.2015

VÚB zmena objemových podmienok nad 40tis. eur

už len jedna hranica do 40 tis. € a nad 40 tis. €, pre klientov Magnifica bez objemovej hranice a stále platnej 100 % zľavy z poplatku za poskytnutie úveru menia sa fixácie, ktoré spadajú do „špeciálnej akcie“ – 3 a 5 ročný fix, zavádzame LTV prirážky bez ohľadu na objem úveru do 80 % LTV bez prirážky 80 – 90 % LTV prirážka 0,20% nad 90% LTV prirážka 0,70%

Postupné financovanie vo VÚB

Postupné financovanie je spôsob financovania výstavby rodinných domov, ktorý sa použije v prípade, ak výška úveru o ktorú klient žiada je vyššia ako hodnota nehnuteľnosti ktorú klient zakladá. Čerpanie úveru prebieha: maximálne v 6 tranžiach: čerpanie: Pri 1. čerpaní klient nepredkladá žiadne doklady, výška 1. čerpania je podľa podmienok úverovej zmluvy, až do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti, 50 % z výšky úveru a 66 400 €

VÚB jarná kampaň pokračuje

Klienti ktorí podali, resp. podajú žiadosť od 02.03.2015 do 30.04.2015 získajú benefit v podobe preplatenia časti nákladov na znalecký posudok a náklady na podanie Návrhu na vklad záložného práva.