Inkas

VÚB od 16.03.2023 pristupuje banka k zvýšeniu úrokových sadzieb

S účinnosťou od 16.03.2023 (vrátane) pristupuje banka k nasledovnému zvýšeniu úrokových sadzieb:

VÚB za 1,29% p.a. a bez poplatku

S účinnosťou od 23.9.2017 dochádza k nasledovným zmenám : úroková sadzba už od 1,29% pre všetky hypotéky s 1, 3, 4 a 5 ročnou fixáciou

VÚB od 04.02.2017 za 1,39% p.a. bez poplatku

„Zoberte si hypotéku s rozprávkovým úrokom len 1,39% a navyše vám garantujeme, že ak úrok do konca roka znížime, znížite si ho aj vy. Všetko čo je možné.“

VÚB od 01.07. naďalej od 1,49% p.a. (1,49% v čistom)

Flexihypotéka – podmienky platné od 1.7.2016 úroková sadzba od 1,49 % p. a. pre nové aj existujúce hypotéky ponuka 4 a 6 ročného fixu za cenu 3 a 5 ročného pokračuje benefit preplatenia nákladov na kataster pre refinančné hypotéky Nové podmienky a nastavenia platné pre hypotéky pre nové žiadosti zadané do systému banky od 1.7.2016 platia nové úrokové sadzby od 1,49% p. a. , ale bez pôvodnej „vernostnej zľavy“ (-1%) aktívny účet – zostáva v platnosti a monitoruje sa, banka zohľadní splnenie podmienky v rámci výročia fixácie kampaňové nastavenia riskovej politiky pre hypotéky zostanú vo veľkej miere zachované minimálne do augusta v plnom rozsahu zostáva najmä nastavenie pre supervízie znaleckých posudkov netýka sa hypoték so ŠPM – zostáva v platnosti úroková sadzba od 2,49%,

VUB od 20.02. od 1,49% p.a. (1,49% v čistom)

Úrokové sadzby platné počas kampane rovnaké sadzby pre štandardných a prémiových klientov pre všetky typy hypoték iba dva typy sadzieb pre každú fixáciu – štandardné a s príspevkom čisté refinancovanie bez LTV prirážok ostatné typy (konsolidácia/účelová/bezúčelová) prirážka 0,5% až nad 90% LTV, možné individ. riešenie výnimky z ÚS developerské projekty (financované/nefinancované) zľava 0,2% z LTV prirážky nad 90% LTV, možné individ. riešenie výnimky z ÚS pre refinančné hypotéky jednotné sadzby bez ohľadu na rating klienta (s výnimkou najhoršieho ratingu)

VÚB prepláca náklady na kataster

VÚB na podporu predaja refinančných flexihypoték pre klientov pripravila benefit vo forme preplatenia nákladu za podanie Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 EUR (štandarné konanie na katastri). Uvedený benefit si je možné uplatniť, ak ide o flexihypotéku, ktorá sa riadi Zákonom o spotrebiteľských úveroch: – Flexihypotéka na refinancovanie (podľa typu vyplácaného úveru) – Flexihypotéka bezúčelová splatná do 10 rokov (vrátane)