Inkas

SLSP konečne zrušila 149 eur poplatok za vyčíslenie

Ukončenie uplatňovania poplatku za Vyčíslenie zostatku úveru do budúcnosti pre úvery na bývanie a spotrebné úvery na čokoľvek pre žiadosti prijaté od 1.6.2016. Úprava minimálnej doby splatnosti úveru na bývanie a hypotekárneho úveru pre mladých platné od 1.6.2016 S účinnosťou od 1.6.2016 sa mení minimálna splatnosť pre nové úvery na bývanie z 10 na 4 roky. Zmena je upravená vo výveske úrokových sadzieb pre Úvery na bývanie. Snažíme sa tak vyjsť v ústrety aj klientom, ktorí potrebujú na svoje financovanie kratšiu dobu.

SLSP do 01.07. od 1,45% p.a. (1,45% v čistom)

Klienti teraz môžu refinancovať ešte výhodnejšie než kedykoľvek predtým. – úroková sadzba 1,79% p.a.* 5R fix pre vybraných klientov, – úver bez spracovateľského poplatku, – akceptovanie externého znaleckého posudku nie staršieho ako 6 rokov, – vybavenie a úhrada návrhu na vklad záložného práva do katastra a vyhotovenie znaleckého posudku zmluvným znalcom, čím klient ušetrí aj viac ako 200 €, Zároveň zaniká možnosť získania finančného benefitu za prenesenie úveru z inej banky/spoločnosti.

SLSP nové podmienky pre 100% financovanie

Financovanie 100% z hodnoty zabezpečenia je určené predovšetkým pre klientov s dobrým ratingom, ktorí nadobúdajú svoje „prvé bývanie“ a nemajú ešte poskytnutý žiadny úver na bývanie. Klientom, ktorí sa „sťahujú z menšieho do väčšieho“ bude SLSP taktiež vychádzať v ústrety, k čomu nám napomôžu aj bližšie informácie o klientovej situácii (napr. prečo klient mení bývanie, rodinná situácia, výmera oboch nehnuteľností a pod.).

SLSP má kampaň do konca roka za 1,80% p.a.

SLSP prináša jedinečnú možnosť získať špeciálne úrokové sadzby bez xsellu: – 1,80% p.a. pre R1 – 2,00% p.a. pre R2 – 2,30% p.a. pre R3 Na získanie výhodných úrokových sadzieb stačí splniť nasledujúce podmienky:

SLSP od 1,80% p.a.

Je to neoficiálne ale vybraní klienti s LTV od 70% do 90% získať atraktívnejšie úrokové sadzby! Komunikované úrokové sadzby* zostávajú v platnosti: – 1 ročný fix od 3,00 % p.a. – 3 ročný fix od 1,80 % p.a. – 5 ročný fix od 2,20 % p.a.

Úprava podmienok v SLSP

Z dôvodu dodržiavania odporúčaní NBS, dodržiavania a plnenia štandardov skupiny ERSTE a z dôvodu zníženia rizika pre klienta, pristupuje SLSP s účinnosťou od 17. júna 2015 k úprave financovania do 100% z hodnoty zabezpečenia. Aj naďalej platí financovanie do 100% LTV pre klientov s dobrou bonitou, ktorínadobúdajú svoje prvé bývanie a zatiaľ nemajú poskytnutý žiadny úver na bývanie, na čo bude banka pri stanovení maximálnej výšky LTV prihliadať.