Inkas

Prenos účtu z banky do banky od 15.03.2016

Ide o ustanovenie zákona o platobných službách, ktoré bankám prikazujú spolupracovať, keď si klient chce preniesť účet inam, od 15.03.2016. Žiadosť o presun účtu sa podpisuje v “novej” banke a tá si následne vyžiada od pôvodnej banky informácie o všetkých nastavených príkazoch a inkasách vrátane limitov a tie následne nastaví za vás. Rovnako vám zostane história za posledných 13 mesiacov. Dokonca ak o to požiadate, “nová” banka informuje o novom účte platiteľov, ktorí vám posielajú peniaze na účet a rovnako aj inkasantov. Presun nebude trvať viac ako mesiac. Banky majú na administratívu medzi sebou spolu 7 pracovných dní. Ak máte na starom účte peniaze, tak najneskôr do 20 dní ich budete mať na novom. Presun účtu je bezplatný!

Skrátenie splatnosti na spotrebiteľských úveroch

S účinnosťou od 22.2.2016 banky skracujú maximálnu splatnosť pri spotrebiteľských úveroch bez zabezpečenia na 96 mesiacov. Znamená to, že na spotrebiteľských úveroch, o ktoré klienti požiadajú od 22.2.2016 (vrátane), si budú môcť zvoliť splatnosť najviac 96 mesiacov. Zmena maximálnej splatnosti sa nebude týkať už poskytnutých spotrebiteľských úverov, t.z. už vyčerpaných úverov.

100% financovanie v novom roku 2016

Aktuálny limit NBS pri poskytovaní úverov na bývanie s LTV nad 90 % je maximálne 20 % z celkového objemu poskytnutých nových úverov. Od 1.4.2016 bude každá banka môcť poskytnúť už len 15 % úverov s LTV nad 90 %. Zostáva už len niečo menej ako 3 mesiace a vyššie financovanie (90 % LTV a viac) dostane už len každý 6.-7. klient.

Limity na ukazovateľ LTV od 01.07.2015

Jedným z odporúčaní NBS je dodržiavať limity na ukazovateľ LTV ( loan – to – value ) pri novoposkytnutých úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou. Aktuálne platné podmienky do 30.6.2015 : Podiel nových úverov s LTV medzi 90% a 100% by na štvrťročnej báze nemal presiahnuť 25%

Odporúčanie NBS – rok 2015

Od 1.marca 2015 vstupujú do platnosti odporúčania Národnej banky Slovenska určené pre všetky banky. Ich implementácia ovplyvní poskytovanie hypoték na trhu.

Ustanovenie zákona o bankách platné od 1. januára 2015

Ustanovenie zákona o bankách platné od 1. januára 2015 prinieslo zmenu. Narodenie dieťaťa môže rodičov čiastočne odbremeniť od splácania úveru na bývanie zabezpečeného nehnuteľnosťou. Doteraz bola možnosť rozložiť si splácanie na dlhší čas dostupná zo zákona len pre klientov, ktorí čerpajú hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých. Po novom si splátky bude môcť znížiť každý, kto splní vekovú podmienku a narodí sa mu dieťa. Na výber sú dve možnosti: