Inkas

Štátny príspevok pre mladých od 01.04.2015

Od 1. apríla 2015 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 088,10 € na 1 193,40 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 4. štvrťrok 2014, ktorá dosiahla výšku 918 €. V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho úveru dvojnásobná, t. j. 2 386,80 €.

Štátny príspevok pre mladých od 01.01.2015

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých s účinnosťou od 01.01.2015: a) 2,6-násobku priemernej mesačnej mzdy: 2176,20 EUR (platí pre manželov) b) 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy: 1 088,10 EUR (platí pre individuálnych žiadateľov alebo solidárnych spoludlžníkov, pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku).