Inkas

Štátny príspevok pre mladých od 01.10.2017

Od 1. októbra sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 166,10 € na 1 227,20 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 2. štvrťrok 2017, ktorá dosiahla výšku 944 €. V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho úveru dvojnásobná, t. j. 2 454,40 €.

Štátny príspevok pre mladých od 01.10.2016

Od októbra 2016 do konca decembra 2016 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých k hypotéke klienti s väčším príjmom až do výšky 1 171,30 EUR.

Štátny príspevok pre mladých od 01.07.2016

Od 1. júla 2016 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 242,80 € na 1 127,10 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 1. štvrťrok 2016, ktorá dosiahla výšku 867 €. V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho úveru dvojnásobná, t. j. 2 254,20 €.

Štátny príspevok pre mladých od 01.04.2016

Od 1. apríla 2016 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 119,30 € na 1 242,80 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 4. štvrťrok 2015, ktorá dosiahla výšku 956 €.

Štátny príspevok pre mladých od 01.10.2015

Od 1. októbra 2015 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 090,70 € na 1 140,10 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 2. štvrťrok 2015, ktorá dosiahla výšku 877 €. V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho úveru dvojnásobná, t. j. 2 280,20 €.

Štátny príspevok pre mladých od 01.07.2015

Od 1. júla 2015 sa znižuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 193,40 € na 1 090,70 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 1. štvrťrok 2015, ktorá dosiahla výšku 839 €. V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho úveru dvojnásobná, t. j. 2 181,40 €.