Inkas

OTP od 12.04. od 1,49% p.a. (1,49% v čistom)

Od 14.03. sprvila OTP kampaň na refinančné úvery ú.s. 1.60% fix na 3 roky pre všetkých mimoriadne splátky úveru do 20% z istiny bez poplatku od 12.04. má OTP kampaň na hypotéky za 1,49% úver s úrokovou sadzbou od 1,49 % (fixácia na 3 roky) a od 1,69 % (fixácia na 5 rokov) do 20 % výnimočná splátka 1x ročne k výročiu podpisu úverovej zmluvy 1% poplatok za spracovanie – zahrnutý do mesačnej splátky úveru vrátenie 50 % z poplatku za poskytnutie úveru po prvej obnove fixácie úrokovej sadzby

SBERBANK od 23.03. od1,49% p.a. (1,89% v čistom)

S účinnosťou od 23.3.2016 SB znižuje úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch. výhodné úrokové sadzby (FIX 3R už od 1,49%) zľava 0,4% za x-sell bez spracovateľského poplatku Prehľad úrokových sadzieb: VARIANT ÚČELOVÝ 1R FIX 3R FIX 5R FIX Úroková sadzba so zľavou * 1,99% 1,49% 1,79% Úroková sadzba bez zľavy 2,39% 1,89% 2,19%

Štátny príspevok pre mladých od 01.04.2016

Od 1. apríla 2016 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 119,30 € na 1 242,80 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 4. štvrťrok 2015, ktorá dosiahla výšku 956 €.

Prenos účtu z banky do banky od 15.03.2016

Ide o ustanovenie zákona o platobných službách, ktoré bankám prikazujú spolupracovať, keď si klient chce preniesť účet inam, od 15.03.2016. Žiadosť o presun účtu sa podpisuje v “novej” banke a tá si následne vyžiada od pôvodnej banky informácie o všetkých nastavených príkazoch a inkasách vrátane limitov a tie následne nastaví za vás. Rovnako vám zostane história za posledných 13 mesiacov. Dokonca ak o to požiadate, “nová” banka informuje o novom účte platiteľov, ktorí vám posielajú peniaze na účet a rovnako aj inkasantov. Presun nebude trvať viac ako mesiac. Banky majú na administratívu medzi sebou spolu 7 pracovných dní. Ak máte na starom účte peniaze, tak najneskôr do 20 dní ich budete mať na novom. Presun účtu je bezplatný!

SLSP do 01.07. od 1,45% p.a. (1,45% v čistom)

Klienti teraz môžu refinancovať ešte výhodnejšie než kedykoľvek predtým. – úroková sadzba 1,79% p.a.* 5R fix pre vybraných klientov, – úver bez spracovateľského poplatku, – akceptovanie externého znaleckého posudku nie staršieho ako 6 rokov, – vybavenie a úhrada návrhu na vklad záložného práva do katastra a vyhotovenie znaleckého posudku zmluvným znalcom, čím klient ušetrí aj viac ako 200 €, Zároveň zaniká možnosť získania finančného benefitu za prenesenie úveru z inej banky/spoločnosti.

Skrátenie splatnosti na spotrebiteľských úveroch

S účinnosťou od 22.2.2016 banky skracujú maximálnu splatnosť pri spotrebiteľských úveroch bez zabezpečenia na 96 mesiacov. Znamená to, že na spotrebiteľských úveroch, o ktoré klienti požiadajú od 22.2.2016 (vrátane), si budú môcť zvoliť splatnosť najviac 96 mesiacov. Zmena maximálnej splatnosti sa nebude týkať už poskytnutých spotrebiteľských úverov, t.z. už vyčerpaných úverov.