Inkas

Zmena povinnej rezervy

Od 1. júla 2017 pristupujú banky k zvýšeniu povinnej rezervy v kalkulovanom rozpočte klienta, resp. domácnosti, z pôvodných 5% na úroveň 10%. To znamená, že kalkulované voľné zdroje budú o túto rezervu znížené.

Štátny príspevok pre mladých od 01.07.2017

Od 1. júla sa znižuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 287 € na 1 166,10 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 1. štvrťrok 2017, ktorá dosiahla výšku 897 €. V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho úveru dvojnásobná, t. j. 2 332,20 €.

UCB od 01.07.2017 od 1,09% p.a. (1,49% v čistom) do 80% LTV

Žiadosti o hypoúver s LTV do 80% podané od 1.7.2017 naďalej BEZ poplatku za poskytnutie úveru ! FIX5 na atraktívnych 1,09% p.a. !

ČSOB od 01.07.2017 za 1,40% p.a.

S účinnosťou od 1.7.2017 prináša novinky ČSOBv úveroch hypotekárneho typu

Prima Banka od 01.06.2017 od 1,20% pri čistom refinancovaní

Po 31.5.2017 normálna HU FIX len 3 a 4 roky ( FIX 3 roky - 1,2%, FIX 4 roky - 1,5%) Čistý refinanc HU max do 150000€ + max navýšenie do 2000€ - bez overovania príjmu a výdavkov Hu so ŠPM FIX len 5 rokov, úroková sadzba stále platná 3%

SLSP od 01.05.2017 za 1,49% p.a. bez poplatku

Benefit neúčtovania spracovateľského poplatku platí naďalej, aj pre žiadosti podané po 1.5.2017.